Tag Archives: Cao đẳng Nghề Việt Nam

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc

Tên trường: Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội Tên tiếng Anh: Vietnam Vocational College Korea Ha Noi City Mã trường: CDD0126 Loại trường:  Công lập Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình […]