Tag Archives: Cao đẳng nghề Công nghệ

Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy sản

Tên trường: Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản Tên tiếng Anh: Technology, Economy and Fishery College (TEFCO) Mã trường: CDT0305 Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ […]