Tag Archives: Cao đẳng Điện lực miền Bắc

Cao đẳng Điện lực miền Bắc (Cơ sở Hà Nội)

Tên trường: Cao đẳng Điện lực miền Bắc Tên tiếng Anh: Northern Power College Mã trường: Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng […]