Tag Archives: Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An Mã trường: CDD4402 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Các ngành đào tạo trình […]