Tag Archives: Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc

Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc

Tên trường: Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc Tên tiếng Anh: Northwestern Mechanical and Electrical College Mã trường: Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng Khung […]