Tag Archives: Cam Pha Industrial College

Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả

Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả – Bộ Công Thương vào Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng – Bộ Công Thương. Trường Cao đẳng (CĐ) Công nghiệp Cẩm Phả vào Trường CĐ Công nghiệp và Xây dựng là 2 trường trực thuộc Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Với […]