Tag Archives: 88 Nguyễn Văn Hoa

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai

Tên trường: Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai Mã trường: CDD4803 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Các ngành đào […]