Tag Archives: 70 Nguyễn Huệ

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Tên trường: Cao đẳng Công nghiệp Huế Tên tiếng anh: Hue Industrial College Mã trường: CDT3303 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Liên thông – Tại chức CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình […]