Tag Archives: 416 Đường số 10 (số cũ 64/2B Cây Trâm)

Trường Cao đẳng Miền Nam

Tên trường: Cao đẳng Miền Nam Tên tiếng Anh: Mien Nam College (MNC) Mã trường: CMN Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp […]

Cao đẳng Miền Nam (Cơ sở TP HCM)

Tên trường: Cao đẳng Miền Nam (Cơ sở TP HCM) Tên tiếng Anh: Mien Nam College (MNC) Mã trường: CMN Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào […]