Tag Archives: 17 Đường 8

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thủ Đức

Tên trường: Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thủ Đức Mã trường: CDD0204 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp […]