Tag Archives: 169 Nguyễn Ngọc Vũ

Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội

Tên trường: Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội Tên tiếng Anh: Hanoi College for Technical and Professional Skills Training Mã trường: CDT0124 Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – liên thông – hợp tác quốc tế Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ […]