Tag Archives: 101

Trường Trung học phổ thông DL Văn Hiến

Mục tiêu giáo dục Trường Trung học phổ thông DL Văn Hiến.Giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm  mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách con người. Chuẩn bị cho trẻ vào lớp một, hình thành và phát triển ở trẻ những kỹ năng […]