Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên

Tên trường: Cao đẳng Y tế Điện Biên

Tên tiếng Anh: Dien Bien Medical College

Mã trường: CDD6202

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Địa chỉ: Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Email: phongdaotao.cdy@moet.edu.vn

Wwbsite: http://truongcdytdienbien.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/maithuong/

Trường Cao Đẳng Y Tế Điện Biên được thành lập từ tháng 5/2009 trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Y tế Điện Biên (theo Quyết định số 3294/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 05 năm 2009 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y, dược và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống giáo dục đại học, cao đẳng Việt Nam. Có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học có trình độ cao đẳng và thấp hơn về chuyên ngành y, dược cho tỉnh Điện Biên; đồng thời góp phần đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y, dược cho tỉnh Lai Châu và các tỉnh phía Bắc nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *