Trường Cao đẳng nghề Hải Dương

Tên trường: Cao đẳng nghề Hải Dương

Tên tiếng Anh: Hai Duong Vocatonal Training College

Mã trường: CDHD2101

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – Liên thông

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Địa chỉ: Tiền Trung, phường Ái Quốc, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Email: caodangnghehd@gmail.com

Website: http://hdvtc.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/TruongCaoDangNgheHaiDuong/

Cao đẳng nghề Hải Dương trở thành trường trọng điểm và có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra nguồn nhân lực có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Là trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ tiên tiến; gắn kết chặt chẽ, có hiệu quả với cộng đồng, xã hội và doanh nghiệp, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Hải Dương và khu vực. Giá trị cốt lõi

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xã hội

Đào tạo theo hình thức gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, gắn đào tạo với thực tiễn, với nghiên cứu – triển khai và các công nghệ hiện đại nhất

Triết lý đào tạo gắn với việc làm

Đào tạo người học có Kiến thức – Kỹ năng – Thái độ nghề nghiệp

Chương trình luôn được cập nhật và tuân thủ các chuẩn công nghệ quốc tế

Đặc biệt chú trọng kỹ năng ngoại ngữ

Tăng cường đào tạo quy trình tổ chức sản xuất, kỹ năng làm việc theo nhóm và các kỹ năng cá nhân khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *