Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Tên trường: Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Tên tiếng Anh: Ha Tay Community College (HACO)

Mã trường: CDD0132

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Liên thông

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Địa chỉ: Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: hatay@htcc.edu.vn

Website: https://htcc.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/truongcdcd/

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tiền thân là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Sơn Bình được thành lập ngày 10 tháng 10 năm 1977 theo quyết định số 278/CP ngày 10/10/1977 của Hội đồng Chính Phủ về việc chuyển lớp Đại học vừa học, vừa làm đặt tại Trường thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Sơn Bình. Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình.  Địa chỉ tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Sơn Bình (nay là thành phố Hà Nội).

Ngày 12/8/1991 hai tỉnh Hà Tây và Hòa Bình được tái lập theo Nghị quyết Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa VIII. Trường cao đẳng Kỹ thuât Hà Sơn Bình được chuyển giao về tỉnh Hà Tây và đổi tên thành trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Tây.

Ngày 7/4/1992  trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Tây tiếp nhận trường Trung cấp Nông nghiệp Hà Sơn Bình sáp nhập vào trường theo QĐ số 105/QĐ-UB ngày 7/4/1992 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây.

 Ngày 3/10/2003, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây thành lập theo Quyết định số 5345/QĐ-BGD&ĐT-TCCB, ngày 3/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở sáp nhập trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Tây với trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây (thành lập theo QĐ số 3632/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 30/08/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trường trực thuộc UBND tỉnh Hà Tây.

Năm 2008, theo Nghị quyết số: 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan đã hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của tỉnh Hà Tây vào thành phố Hà Nội. Kể từ đó trường trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, và vẫn giữ nguyên tên Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

Trải qua 40 năm xây dựng, phát triển với bao thăng trầm, khó khăn, vất vả  nhưng bằng nghị lực vươn lên của các thế hệ cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên Nhà trường cùng sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của các Cơ quan, Ban Ngành từ Trung ương đến Địa phương, Nhà trường ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong hệ thống giáo dục Quốc dân, đóng góp tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và khu vực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *