Tag Archives: trường CAND

Công bố chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh vào các trường CAND năm NAY

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-BCA ngày 17/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện, trường CAND (sau đây gọi tắt là các trường CAND) năm nay; căn cứ quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT), Bộ […]