Tag Archives: #tổ hợp môn tự chọn

Bộ GDĐT hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm NAY

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành công văn số 1523/BGDĐT-QLCL gửi các Sở GDĐT và Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm NAY. Theo đó, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được tổ chức theo […]