Tag Archives: #thu hút nhân tài

Lưu Ý phương thức xét tuyển ĐH: Gia tăng cơ hội hay làm khó thí sinh?

Nhiều trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh năm 2022. Vấn đề đặt ra là việc đa dạng về phương thức xét tuyển sẽ tăng cơ hội hay làm khó thí sinh? Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hiện tại có khoảng 20 phương thức xét […]