Tag Archives: #Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Dự kiến các trường đại học không yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm

Tại Dự thảo quy chế tuyển sinh NAY, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch trình chung của Bộ. Đây là một trong những thay đổi lớn của tuyển sinh NAY nếu được áp dụng. Các trường […]

Hà Nội có 12 khu vực tuyển sinh lớp 10 trường trung học phổ thông công lập

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học NAY, toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh đối với các trường trung học phổ thông công lập. thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học NAY, khu vực tuyển sinh lớp 10 trường […]