Tag Archives: đăng ký trực tuyến

Các trường Đại Học, Học viện khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Ghi chú: Các trường Đại học có đánh dấu (*) là các trường ngoài công lập. TT     Mã trường                    Tên trường 1  QSB     Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM 2  QST      Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM 3 QSX        Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM […]