Tag Archives: Quảng Nam

Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung Mã trường: CDT3401 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Các […]

Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi miền Trung

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung Mã trường: CDT3401 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Các […]