Tag Archives: quận Hoàn Kiếm

Trường trung học phổ thông Việt Đức – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Việt Đức – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Việt Đức – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, […]

Trường trung học phổ thông Trần Phú – Hoàn Kiếm Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Trần Phú-Hoàn Kiếm – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Trần Phú-Hoàn Kiếm – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự […]