Tag Archives: quận Đống Đa

Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn – Đống Đa Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Lê Quý Đôn-Đống Đa – Quận Đống Đa – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Lê Quý Đôn-Đống Đa – Quận Đống Đa – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng […]

Trường trung học phổ thông Quang Trung – Đống Đa Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Quang Trung-Đống Đa – Quận Đống Đa – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Quang Trung-Đống Đa – Quận Đống Đa – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự […]

Trường trung học phổ thông Đống Đa – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Đống Đa – Quận Đống Đa – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Đống Đa – Quận Đống Đa – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, […]

Trường trung học phổ thông Kim Liên – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Kim Liên – Quận Đống Đa – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Kim Liên – Quận Đống Đa – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, […]

Trường trung học phổ thông Phan Huy Chú – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Phan Huy Chú-Đống Đa – Quận Đống Đa – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Phan Huy Chú-Đống Đa – Quận Đống Đa – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng […]

Trường trung học phổ thông Hoàng Cầu – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Hoàng Cầu – Quận Đống Đa – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Hoàng Cầu – Quận Đống Đa – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, […]

Trường trung học phổ thông Tô Hiến Thành

Giới thiệu chung: Trường THPT Tô Hiến Thành “To Hien Thanh High School”.         Tên trường: Trung học phổ thông Tô Hiến Thành         Năm thành lập: 1997         Địa chỉ:  27 ngõ Giếng, phố Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội         Điện thoại: 024.3233.6103   Văn phòng hoặc […]

Trường trung học phổ thông Bắc Hà – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Bắc Hà-Đống Đa – Quận Đống Đa – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Bắc Hà-Đống Đa – Quận Đống Đa – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự […]

Trường trung học phổ thông Einstein – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Einstein – Quận Đống Đa – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Einstein – Quận Đống Đa – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, phiếu đăng […]

Trường trung học phổ thông Phùng Khắc Khoan – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Phùng Khắc Khoan – Phương Mai – Quận Đống Đa – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Phùng Khắc Khoan – Phương Mai – Quận Đống Đa – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu […]