Tag Archives: Hội nghị Sinh viên

Đại học có chính sách khen thưởng cho sinh viên nghiên cứu khoa học như giảng viên

Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học được hưởng chính sách hỗ trợ, khuyến khích khen thưởng các sản phẩm công bố, chuyển giao công nghệ tương tự như giảng viên. Sinh viên có thành tích NCKH tốt được vinh danh và khen thưởngSinh viên có thành tích NCKH tốt được vinh danh và […]