Tag Archives: #Học sinh giỏi quốc gia

Giấu đề, giấu điểm, giấu đáp án, chuyện lạ trong ngành giáo dục

Đội ngũ nhà giáo có quyền đặt câu hỏi, thắc mắc về những ẩn số này, họ lên tiếng là lẽ hiển nhiên bởi đó là điều mà giáo viên cần biết, cần được thông tin cụ thể. Câu chuyện Bộ Giáo dục và Đào tạo không công khai điểm số, đáp án trong kì […]