Tag Archives: Đường số 10

Trường Cao đẳng nghề số 22 Bộ Quốc Phòng

Bài thi đánh giá tuyển sinh đại học chính quy Công an nhân dân năm NAY gồm 4 mã đề với các nội dung thi khác nhau dưới dạng trắc nghiệm và tự luận. Thời gian làm bài mỗi phần là 90 phút. Bộ Công an dự kiến tổ chức bài thi riêng sau kỳ […]