Tag Archives: Đại Học Liên thông trái ngành

Liên Thông Trái Ngành Đại Học Công Lập Quản Lý Đất Đai

Tổng Cục Quản Lý Đất Đai các trường Đại Học có chỉ tiêu liên thông hệ Chính Quy, Tại Chức (Vừa Làm Vừa Học), Từ Xa. Liên Thông từ Trung Cấp, Cao Đẳng, Cao Đẳng Nghề lên Đại Học Chính Quy, Đào tạo từ xa, Liên thông trái ngành NAY. Thông tin cập nhật nhanh […]

Nhóm ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN tại khu vực TP. Hà Nội

Các trường Đại học có ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam gồm những trường nào?  Đào tạo chuyên ngành gì ? Sử dụng những khối thi và tổ hợp môn xét tuyển nào? Tất cả đã được tổng hợp tại bài viết này, các bạn hãy cùng theo dõi. Giải đáp một số […]