Tag Archives: Cụm Công nghiệp Đồng Hoà

Trường Cao đẳng Duyên Hải

Tên trường: Cao đẳng Duyên Hải Tên tiếng Anh: Duyen Hai Vocational College Mã trường: CDD0301 Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Văn bằng 2 – Liên thông Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao […]