Tag Archives: Công nghệ Việt Nhật (CNC)

Trường Cao đẳng Ngoại ngữ Công nghệ Việt Nhật

Tên trường: Cao đẳng Ngoại ngữ – Công nghệ Việt Nhật (Cơ sở Hà Nội) Tên tiếng Anh: VietNhat College of Languages and Technology; tên tiếng Nhật: 越日外語工科短期大学) Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành […]