Tag Archives: College of Mechenized Construction (CMC)

Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng

Tên trường: Cao đẳng Cơ giới Xây dựng Tên tiếng Anh: College of Mechenized Construction (CMC) Mã trường: CDT2103 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo […]