Tag Archives: Có nên học trường Cao đẳng Công thương Hà Nội không

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội Tên tiếng Anh: Hanoi College of Technology and Tranding (HTT) Mã trường: HTT Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – liên thông – hợp tác quốc tế Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo […]