Tag Archives: chương trình mới

Chương trình mới thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Theo một số ý kiến từ chuyên gia giáo dục, khi triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới, các nhà trường cần đẩy mạnh quá trình đổi mới, sáng tạo để phù hợp với thực tế. PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền là chuyên gia cao cấp, tư vấn cho các chương trình dự […]