Tag Archives: cao đẳng y tế Quảng Trị

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị

Tên trường: Cao đẳng Y tế Quảng Trị Tên tiếng anh: Quang Tri Medical College Mã trường: CDD3201 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Ngắn hạn – Liên thông – Văn bằng 2 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra […]