Tag Archives: Cao đẳng Truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam

Cao đẳng Truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam (Cơ sở Hà Nội)

Tên trường: Cao đẳng Truyền hình Việt Nam Mã trường: CDT0131 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Liên thông – Văn bằng 2 Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng […]