Tag Archives: Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng

Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng

Tên trường: Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng Tên tiếng Anh: Cao Bang Teacher’s Training College Mã trường: C06 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Liên thông – Liên kết Quốc tế Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương […]