Tag Archives: Cao đẳng Quốc tế KENT

Trường Cao đẳng Quốc tế KENT

Tên trường: Cao đẳng Quốc tế KENT Mã trường: CDD0227 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Liên thông – Liên kết Quốc tế CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Các ngành […]