Tag Archives: Cao đẳng Nghề Kỹ thuật

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang

Tên trường: Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng Khung chương trình Các nghề đào tạo […]