Tag Archives: Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Thủy sản

Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản

Tên trường: Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Thủy sản Tên tiếng Anh: Fisheries and Technical Economic College (FTEC) Mã trường: CDT1903 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Liên thông Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình […]