Tag Archives: Cao đẳng Dược Sài Gòn

trường Cao đẳng Dược Sài Gòn (Cơ sở TP.HCM)

Tên trường: Cao đẳng Dược Sài Gòn Mã trường: CDD4906 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Liên thông – Văn bằng 2 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Các ngành đào […]