Tag Archives: Cao đẳng Du lịch và Công Thương;

Trường Cao đẳng Du lịch và Công Thương

Trường thuộc Bộ Công thương và chịu sự quản lý về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, sự quản lý theo lãnh thổ của UBND tỉnh Hải Dương. Tên trường: Cao đẳng Du lịch và Công Thương Tên tiếng Anh: College of Touism, Industry and Trade; Mã trường: […]