Tag Archives: cao đẳng công thương

Cao đẳng Công thương Hà Nội (Cơ sở Hà Nội)

Tên trường: Cao đẳng Công thương Hà Nội Tên tiếng Anh: Hanoi College of Industry and Trade (HCIT) Mã trường: CDD0141 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 Chuẩn đầu ra các ngành […]