Tag Archives: Cao đẳng Công thương Thái Nguyên

Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên

Tên trường: Cao đẳng Công thương Thái Nguyên Tên tiếng Anh: Thai Nguyen College of Industry and Trade (TCIT) Mã trường: CDT1201 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – Liên thông Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung […]