Tag Archives: Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng

Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng

Tên trường: Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng Tên tiếng Anh: Military Industrial College (MIC) Mã trường: QPH Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo trình […]