Tag Archives: Cao đẳng Cơ điện

Trường Cao đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội

Tên trường: Cao đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội Tên tiếng Anh: Hanoi College of Electrical Engineering and Food Technology Mã trường: CDT0122 Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – liên thông – hợp tác quốc tế Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình […]