Tag Archives: Bacninh Teacher Training College

Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

Tên trường: Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh Tên tiếng Anh: Bacninh Teacher Training College Mã trường: C19 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2 Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung […]