Tag Archives: 84 Quang Trung

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

Tên trường: Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (Tên tiếng Anh: Khanh Hoa Medical College) Mã trường: CDD4103 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – hợp tác quốc tế  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung […]