Tag Archives: 201 Nguyễn Văn Rành

Trường Cao đẳng Công nghệ LADEC

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ LADEC Tên tiếng Anh: LADEC College of Technology Mã trường: CDD4901 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông – hợp tác quốc tế CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào […]