Tag Archives: 125 Phan Đăng Lưu

trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng

Tên trường: Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng Mã trường: CDD0405 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – Liên thông – Văn bằng hai – Tại chức CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào […]