Cao đẳng Phú Châu (Cơ sở Hà Nội)

Tên trường: Cao đẳng Phú Châu (Cơ sở Hà Nội)

Tên tiếng Anh: Phu Chau College (PCC)

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Địa chỉ: Số 99, Ngụy Như, Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: http://www.pcc.edu.vn/

Mục tiêu: Cao đẳng Phú Châu (Cơ sở Hà Nội). Xây dựng trường một cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao trong khối các trường nghề, từng bước bắt kịp trình độ của khu vực và thế giới.

 Là trung tâm đào tạo tin cậy cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Xây dựng trường là một trường đa ngành, đa nghề, phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp phát triển của đất nước.

 Tạo dựng được thương hiệu “Phú Châu” có uy tín, quan hệ quốc tế rộng rãi đa phương, đa dạng đủ sức cạnh tranh, hợp tác bình đẳng và chủ động hội nhập.

Chiến lược: Cao đẳng Phú Châu (Cơ sở Hà Nội)

Phát triển đào tạo: Đào tạo nhân lực có chất lượng cao, từng bước đạt trình độ khu vực và quốc tế. Phát triển một số ngành mũi nhọn, tạo khả năng thương mại và hợp tác quốc tế.Kế toán doanh nghiệp,Hệ thống điện,Điện tử công nghiệp,Điện công nghiệp,Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ,Kỹ thuật chế biến món ăn,Quản trị mạng máy tính,Lưu trữ,Văn thư hành chính

 Phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ: Xây dựng trường thành một cơ sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Tăng các nguồn thu ngoài đào tạo như từ các hoạt động KH và công nghệ, sản xuất và dịch vụ.

Phát triển hợp tác quốc tế: Không ngừng phát triển quan hệ hợp tác về đào tạo, khoa học công nghệ và sản xuất với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với pháp luật Việt Nam và quốc tế.

Phát triển đội ngũ: Không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, quản lý giàu tâm huyết, có năng lực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội. Tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sản xuất trong và ngoài nước để phát triển nguồn lực cho nhà trường.

 Phát triển cơ sở vật chất: Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng , đổi mới trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật một cách hiện đại, đồng bộ, phục vụ có hiệu quả cho đào tạo, nghiên cứu ứng dụng công nghệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *