Bộ Giáo dục công bố toàn bộ đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm NAY

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm NAY. Đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm NAY theo từng môn như sau:

Đề minh họa thi tốt nghiệp trung học phổ thông MÔN TOÁN

Đề minh họa thi tốt nghiệp trung học phổ thông MÔN NGỮ VĂN

Đề thi Khoa học tự nhiên:

Đề minh họa thi tốt nghiệp trung học phổ thông MÔN VẬT LÝ

Đề minh họa thi tốt nghiệp trung học phổ thông MÔN HÓA HỌC

Đề minh họa thi tốt nghiệp trung học phổ thông MÔN SINH HỌC

Đề thi Khoa học xã hội:

Đề minh họa thi tốt nghiệp trung học phổ thông MÔN LỊCH SỬ

Đề minh họa thi tốt nghiệp trung học phổ thông MÔN ĐỊA LÝ

Đề minh họa thi tốt nghiệp trung học phổ thông MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Đề thi Ngoại ngữ:

Đề minh họa thi tốt nghiệp trung học phổ thông MÔN TIẾNG ANH

Đề minh họa thi tốt nghiệp trung học phổ thông MÔN TIẾNG NGA

Đề minh họa thi tốt nghiệp trung học phổ thông MÔN TIẾNG PHÁP

Đề minh họa thi tốt nghiệp trung học phổ thông MÔN TIẾNG TRUNG

Đề minh họa thi tốt nghiệp trung học phổ thông MÔN TIẾNG ĐỨC

Đề minh họa thi tốt nghiệp trung học phổ thông MÔN TIẾNG NHẬT

Đề minh họa thi tốt nghiệp trung học phổ thông MÔN TIẾNG HÀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *